Chống đại dịch COVID-19: Những gì phải làm hôm nay

Đồ họa: HOÀNG QUYÊN
(PLO)- Ngày 27-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 15 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.