Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển

Tại đây, hai bên đã thông báo tình hình kinh tế mỗi nước, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bộ trong thời gian qua và nhận thấy hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy việc tổ chức thực hiện sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào có chất lượng và hiệu quả, hoàn thành tiến độ đề ra. Hai bộ thống nhất trong giai đoạn 2014-2015 sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư; phối hợp chặt chẽ trong việc xúc tiến đầu tư mỗi nước; giải quyết các vướng mắc, tồn đọng của các dự án đầu tư đã được cấp phép. 
Đến nay, Lào đã cấp phép cho 412 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt trên 5 tỉ USD. Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào.

TLL