Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực hơn cho Diễn đàn APEC

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng tình hình thế giới đang có nhiều chuyển biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và điều này đòi hỏi các nền kinh tế phải cùng chung sức giải quyết. Phó Thủ tướng nhấn mạnh với thế và lực sau 30 năm đổi mới, Việt Nam mong muốn và sẽ đóng góp thiết thực hơn cho Diễn đàn APEC, mang lại những lợi ích thực chất cho doanh nghiệp và nhân dân trong khu vực.

Các đại biểu cho rằng hiện nay là thời điểm APEC cần phát huy vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, liên kết sâu rộng, củng cố hệ thống thương mại đa phương. Đồng thời, APEC cần khẳng định vai trò đi đầu khởi xướng ý tưởng và điều phối các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực, đặc biệt là trong các vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới.