Việt Nam-Singapore: Hợp tác quốc phòng có bước tiến mới

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí rằng kể từ khi quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập năm 2013, quan hệ Việt Nam-Singapore đã thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân. Trong đó, hợp tác quốc phòng, an ninh có bước tiến mới, nhất là trong các lĩnh vực giao lưu tàu hải quân, chống khủng bố, an ninh mạng.

Hai bên nhấn mạnh cần tạo một số điểm sáng mới trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hợp tác thực tế giữa hải quân, không quân, hợp tác quân y, cứu hộ cứu nạn, công nghệ quốc phòng... Singapore cam kết tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị và xây dựng mạng lưới liên kết thành phố thông minh.