VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra

VKSND huyện Tam Nông, Phú Thọ vừa ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông khắc phục một số vi phạm trong hoạt động điều tra.

Theo đó, VKS huyện nhận thấy CQĐT Công an huyện Tam Nông chưa chấp hành đúng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khởi tố, điều tra vụ án hình sự.

VKS yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Một là vi phạm về việc gửi quyết định trưng cầu giám định và kết luận giám định. 

Theo Quyết định khởi tố số 25 ngày 30-3 về tội cố ý gây thương tích, VKS nhận thấy quá trình giải quyết tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông đã ra quyết định trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích của bị hại. 

Tuy nhiên, chỉ đến khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì VKS mới nhận được quyết định trưng cầu giám định và bản kết luận giám định.

Theo quy định, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định trưng cầu giám định, CQĐT phải gửi quyết định cho VKS có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Sau khi ra quyết định trưng cầu giám định để xác định tỉ lệ thương tích, CQĐT đã gửi quyết định trưng cầu giám định quá thời hạn luật định.           

Mặt khác, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận giám định, CQĐT phải gửi cho VKS nhưng CQĐT không gửi.

Hai là vi phạm về việc thu thập chứng cứ. Theo quy định, trong thời hạn năm ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận tài liệu liên quan vụ án mà kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát thì CQĐT phải chuyển biên bản, tài liệu cho VKS để lập hồ sơ vụ án. 

Thế nhưng CQĐT không chấp hành đúng quy định như không chuyển hoặc không chuyển kịp thời...

Ba là vi phạm về việc lập biên bản điều tra. Hồ sơ vụ án thể hiện một số biên bản điều tra do cùng một điều tra viên thực hiện nhưng lại được thực hiện trong cùng một khoảng thời gian, địa điểm.

Ngoài ra, sau khi lập biên bản về hoạt động điều tra, điều tra viên không thực hiện việc ký tên vào biên bản.

(Theo vksndtc.gov.vn)