VKSND Tối cao có Phòng Giám định kỹ thuật hình sự

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí vừa ký Quyết định số 77 về việc thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự (Phòng GĐKTHS) thuộc Văn phòng VKSND Tối cao.

Theo quyết định, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng GĐKTHS được quy định tại Quyết định số 18 ngày 5-1-2021 của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Kiểm sát viên tranh luận trong một phiên tòa hình sự tại Bình Phước. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG

Cụ thể, Phòng GĐKTHS thuộc VKSND Tối cao là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Phòng có chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật giám định tư pháp.

Cùng với đó là nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử.

Phòng cũng thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật. 

Phòng GĐKTHS có không quá chín biên chế. Số biên chế này được điều chỉnh, bố trí, sắp xếp trong tổng biên chế của Ngành đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết định

Phòng có trưởng phòng, phó trưởng phòng, các giám định viên…

Quyết định thành lập Phòng GĐKTHS có hiệu lực kể từ ngày ký 25-2-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm