46 DN xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép
(PLO)- Nhiều doanh nghiệp (DN) ở TP.HCM, Hà Nội bị thu hồi giấy phép kinh doanh do vi phạm trong việc đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc nước ngoài.

Cục Quản lý LĐ ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết đơn vị này vừa thu hồi giấy phép của 46 DN do vi phạm các quy định khi đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó có 19 DN tại Hà Nội, 10 DN tại TP.HCM.

Cụ thể, các DN không trực tiếp tổ chức dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép không đưa được NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; cho người khác sử dụng giấy phép của mình để hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc...

Sau khi bị thu hồi giấy phép, các DN vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng LĐ, hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài khi hợp đồng còn hiệu lực.

Các DN này cũng phải báo cáo Cục Quản lý LĐ ngoài nước về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng NLĐ đang làm việc ở nước ngoài, số lượng NLĐ đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

VIẾT LONG