Lần cấp đổi thẻ nhà báo nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 được Bộ TT&TT đưa ra nhiều điểm mới. 

Theo đó, dù vẫn nhận hồ sơ bản giấy để kiểm tra, nhưng lần đầu tiên Bộ TT&TT cho phép các cơ quan báo chí khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo trên hệ thống phần mềm quản lý tại địa chỉ: thenhabao.mic.gov.vn.    

Để đảm bảo việc cấp thẻ nhà báo đúng quy định, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức có đối tượng đề nghị cấp thẻ nhà báo căn cứ theo Thông tư 49/2016/TT-BTTTT ngày 26-1-2016 quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 cho các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định.

5 điểm mới trong lần cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021- 2025 - ảnh 1
Hệ thống phần mềm quản lý thẻ nhà báo tại địa chỉ thenhabao.mic.gov.vn.

Đặc biệt, văn bản hướng dẫn của Bộ TT&TT nêu rõ, với các cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện quy hoạch báo chí, đến ngày 30-9-2020, cơ quan chủ quản báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định, Bộ TT&TT sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp đổi thẻ nhà báo, cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

Trong quá trình xem xét cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025, Cục Báo chí và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ TT&TT cũng đề nghị Sở TT&TT có ý kiến về hồ sơ cấp thẻ đối với một số trường hợp thuộc cơ quan báo chí địa phương quản lý và trường hợp thuộc văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

Các Sở TT&TT cũng được đề nghị rà soát, đánh giá về số lượng các phóng viên, nhà báo chưa qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về nghiệp vụ báo chí cũng như các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về tiêu chuẩn đầu vào đối với việc xem xét cấp thẻ nhà báo.

Cục Báo chí cũng cho biết, sau khi hoàn thành việc cấp thẻ và cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm điện tử thẻ nhà báo, Bộ TT&TT sẽ cung cấp tài khoản cho các Sở TT&TT để theo dõi, tra cứu hồ sơ thẻ nhà báo các cơ quan báo chí thuộc địa phương và các nhà báo thuộc văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí đăng ký hoạt động tại địa phương.

Việc này, theo Cục Báo chí, nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương, đồng thời đảm bảo việc cấp thẻ nhà báo đúng đối tượng và thời hạn theo quy định.