Đây là nhà máy sản xuất tuabin điện gió đầu tiên ở Việt Nam  do Công ty Cổ phần Phong điện Fuhrlaender Việt Nam làm chủ đầu tư.

Một nhà máy điện gió ở Tuy Phong (Bình Thuận) đã hoạt động. Ảnh: PN

Dự án với số vốn đầu tư khoảng 25 triệu USD này sẽ sản xuất lắp ráp tuabin điện gió loại 1,5 MW và 2,5 MW (khoảng 72 MW/năm). Dự án được đầu tư với mục tiêu: Hợp tác chuyển giao công nghệ với Công ty Fuhrlaender AG (CHLB Đức) nhằm cung cấp cho các dự án điện gió khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh lân cận. Được biết, nếu mua một tuabin điện gió tại Đức và vận chuyển về Việt Nam sẽ mất 2 triệu USD. Việc nhà máy ra đời sẽ góp phần làm giảm chi phí vận chuyển các thiết bị siêu trường-siêu trọng từ nước ngoài vào Việt Nam. Dự kiến quý IV năm 2010 nhà máy sẽ hoạt động.

PHƯƠNG NAM