Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,  Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo Trung ương, địa phương và nhiều nhà khoa học, lý luận đến tham dự.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến tham dự Hội thảo

Hội thảo nhằm mục đích khẳng định và làm rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Đảng và cách mạng Việt Nam; Góp phần vào việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa  XII).

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Đây là dịp chúng ta ôn lại cuộc đời cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của Tổ quốc, một trong những người chiến sĩ tiên phong của Cách Mạng Việt Nam.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực - ảnh 2
Ong Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

"Công lao to lớn, sự nghiệp vẻ vang và phẩm chất cao quý của đồng chí Tôn Đức Thắng sống mãi với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Từ tấm gương ngời sáng của đồng chí, chúng ta càng vững tin hơn vào con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc ta đã lựa chọn. Vững vàng với niềm tin đó, chúng ta càng có ý chí quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh” như Bác Hồ, Bác Tôn lúc sinh thời hằng mong muốn"- ông Thắng nhấn mạnh. 

Có 43 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan ở Trung ương và địa phương được trình bày tại hội thảo. Có bài tham luận về sự ảnh hưởng của quê hương, gia đình tới việc hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang nhận định: Truyền thống của quê hương, gia đình, cùng với sự nỗ lực của bản thân, học tập rèn luyện suốt đời, đã hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng hình thành nên “chất Người Tôn Đức Thắng”, để một con người bình thường trở nên vĩ đại.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực - ảnh 3
Quang cảnh Hội thảo

“Bác Tôn của chúng ta không viết sách, không để lại quyển sách nào nhưng Bác để lại cho chúng ta một tác phẩm lớn, đó là cuộc đời của Bác. Cuộc đời với hơn sáu mươi năm phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, một quá trình đấu tranh liên tục không mệt mỏi, để lại trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước và bạn bè thế giới những đức tính tốt đẹp và tình cảm hết sức sâu đậm. Chất Người sớm có lòng yêu nước, thương dân và tinh thần đấu tranh cách mạng, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; Chất Người gương mẫu đạo đức cách mạng: Nhân ái thủy chung khoan dung,  nhân hậu,  suốt đời cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn giản dị và Chất Người có tình cảm quốc tế trong sáng, cao cả”.

Hội thảo đã xác định các nhân tố: gia đình, dòng họ, quê hương, dân tộc, thời đại và những phẩm chất cá nhân tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách, con đường, chí hướng cứu nước, cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó, khẳng định những đóng góp và vai trò quan trọng của đồng chí Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đó là đóng góp trong sáng lập, lãnh đạo tổ chức công hội đầu tiên ở Việt Nam, trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam; trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực. Nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Niềm tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của quê hương, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã và đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp, đổi mới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.