Đây là hai con gấu ngựa đã được rạp xiếc sử dụng để biểu diễn, nay tự nguyện chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam chăm sóc dưới sự chứng kiến và đồng thuận của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Hai con gấu đều là gấu cái, cân nặng 40-50 kg, đã được nuôi nhốt và sử dụng để biểu diễn tại Rạp xiếc Trung ương Hà Nội khoảng tám tháng nay.

Trước đó, cuối tháng 3-2019, Tổ chức Động vật châu Á nhận được phản ánh từ một số khách trong nước và quốc tế về việc có gấu con bị sử dụng để biểu diễn xiếc tại Rạp xiếc Trung ương Hà Nội.

Ngay khi đưa về Tam Đảo, các con gấu sẽ trải qua 45 ngày cách ly trước khi được ghép nhóm và hòa nhập tại các khu bán tự nhiên.