Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết thống kê của ngành giáo dục ước tính hơn 145.000 người lao động, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục phải nghỉ việc, không có lương trong thời gian dịch COVID-19.

Vì vậy, bộ đề xuất Chính phủ hỗ trợ người lao động bị hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên gặp khó khăn không có tiền để trả lương. Mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng, tối đa ba tháng.

Cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất hỗ trợ chủ doanh nghiệp có doanh thu quý I-2020 giảm 20% trở lên so với quý IV-2019, hoặc doanh thu tại thời điểm xét hưởng hỗ trợ giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019 sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn để trả lương cho người lao động. Chính sách hưởng lãi suất 0% tối đa ba tháng.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết tính đến ngày 10-8, có gần 16 triệu người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ với tổng kinh phí trên 17,5 ngàn tỉ đồng. Kho bạc Nhà nước trung ương thực hiện giải ngân 11.982 tỉ đồng để hỗ trợ cho trên 12 triệu người và 13.725 hộ kinh doanh.

Hiện các địa phương hoàn tất việc chi trả hỗ trợ cho bốn nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Đối với việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng.

“Như vậy, chính sách trên đảm bảo đúng đối tượng, mục đích, yêu cầu đề ra, đối tượng thuộc diện chính sách nào thì được tiếp cận, thụ hưởng đúng chính sách đó...” - Bộ LĐ-TB&XH đánh giá.