Dừng ngay việc thu tiền tác quyền tivi khách sạn
(PLO)-  Cục Bản quyền tác giả yêu cầu dừng ngay việc tổ chức thực hiện thu quyền tác giả tại các phòng nghỉ khách sạn. 

Cục Bản quyền tác giả vừa có buổi làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam về việc Chi nhánh phía Nam của trung tâm này ban hành văn bản đề nghị các khách sạn tại TP Đà Nẵng thực hiện nghĩa vụ trả tiền quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm âm nhạc trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả khẳng định việc thực hiện bảo vệ quyền tác giả tác phẩm âm nhạc của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đúng với quy định luật pháp hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan và thông lệ quốc tế.

Theo quy định của pháp luật, Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ ghi rõ, việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm hay ghi hình nhằm mục đích thương mại thì tổ chức khai thác phải trả một số tiền bản quyền bao gồm tiền bản quyền tác giả và quyền liên quan bao gồm: quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất ghi âm. Nếu những tác giả nào đã ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thì đơn vị này được phép thu tiền tác quyền. Luật Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực biểu diễn còn liên quan đến quyền của người biểu diễn. Nếu người biểu diễn ủy quyền cho Hội Nghệ sĩ biểu diễn thì đơn vị này có quyền thu phí. Những nhà sản xuất bản ghi âm nếu ủy quyền cho Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam thì nơi này được thu phí.

Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, Cục Bản quyền tác giả đề nghị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) phải thực hiện đúng quy trình và có lộ trình phù hợp với từng hình thức khai thác, sử dụng tác phẩm; Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chỉ được phép đưa ra biểu mức tiền quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc của thành viên mình khi được khai thác, sử dụng tại khách sạn.

Do vậy, Cục Bản quyền tác giả yêu cầu dừng ngay việc tổ chức thực hiện thu quyền tác giả tại các phòng nghỉ khách sạn cho đến khi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam xác định được tác phẩm âm nhạc được khai thác, sử dụng của tác giả/chủ sở hữu là hội viên của trung tâm và xây dựng  biểu mức tiền quyền tác giả/tác phẩm được khai thác, sử dụng. Sau đó, tiến hành đàm phán để nhận được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm âm nhạc theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 100/2002/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2011/NĐ-CP.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, cho biết trung tâm sẽ chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Cục Bản quyền tác giả.

VIẾT THỊNH