(PL)- Bộ GD&ĐT cho biết hiện Bộ đang soạn thảo Đề án Dạy và sử dụng tiếng Anh giai đoạn 2008-2020.

Theo đề án này, chương trình giảng dạy môn tiếng Anh trong nhà trường sẽ thống nhất từ tiểu học lên THPT với sáu trình độ; chương trình, giáo trình cơ bản là của nước ngoài, riêng ở cấp tiểu học bổ sung thêm tư liệu về Việt Nam.

Theo đề án, học sinh tiểu học sẽ được học tiếng Anh từ năm lớp ba. Đối với khối THPT, học sinh sẽ được học một môn giảng bằng tiếng Anh. Sinh viên ĐH ra trường phải làm việc được bằng tiếng Anh. Giai đoạn 2008-2020, ngành giáo dục sẽ tập trung đầu tư đào tạo 2.000 giảng viên tiếng Anh để bổ sung đội ngũ giáo viên tiếng Anh phổ thông. Dự kiến kinh phí triển khai đề án này khoảng 300-400 triệu USD.

BẢO PHƯỢNG