(PL)- Hội đồng Giáo sư (GS) nhà nước vừa công bố danh sách 488 ứng viên đủ điều kiện được các hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, phó giáo sư (PGS) năm 2019.

Theo Hội đồng GS nhà nước, sau khi thẩm định hồ sơ, tiếp tục xem xét và loại bỏ ứng viên không đủ tiêu chuẩn, 28 hội đồng GS ngành, liên ngành đã chọn ra được tổng số ứng viên đủ điều kiện được các hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị Hội đồng GS nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS là 84 người và PGS là 404 người. 

Đáng chú ý, trong số này, các ngành công nghệ thực phẩm, cơ khí, vật lý, toán học, kinh tế có số lượng ứng viên nhiều nhất; các ngành ngôn ngữ, tâm lý học, chính trị học, lịch sử và dân tộc học có số lượng ứng viên ít nhất. 

Trước đó, Hội đồng GS nhà nước cho biết năm 2019 các hội đồng cơ sở có 725 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

TN