(PL)- Ngày 31-12, tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh này vừa ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, không được cắt giảm nội dung chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình.

Chỉ dạy thêm khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm. Không được tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa… Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học hai buổi/ngày, đối với học sinh tiểu học (trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống). Cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập thì không được tổ chức dạy thêm nhưng có thể tham gia dạy thêm; không dạy thêm đối với học sinh đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó…

N.ĐỨC