(PLO)- Bộ GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời nếu đúng như báo chí phản ánh.

Ngày 14-11, Bộ GD&ĐT đã có công văn hỏa tốc gửi chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị kiểm tra, làm rõ thông tin UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã điều động một số giáo viên phục vụ các sự kiện, hội nghị tổ chức tại địa phương thời gian qua.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời nếu đúng như báo chí phản ánh.

Bộ GD&ĐT cho rằng việc bố trí giáo viên làm các công việc khác có thể ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của người giáo viên và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là không phù hợp.

Theo đó, bộ này đề nghị chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh.

HG