Chuyên Lê Hồng Phong  và THPT Gia Định giữ kỷ lục đăng ký NV1 vào lớp 10
(PLO) –Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển 705 chỉ tiêu vào lớp 10 cho năm học 2015-2016 (cao hơn năm trước 45 chỉ tiêu) nhưng nguyện vọng 1 (NV1) đăng ký hiện lên đến 3.124 hồ sơ (năm trước là 3.066), giữ kỷ lục cả khối chuyên lẫn không chuyên trong hai năm nay.
(PLO) –Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển 705 chỉ tiêu vào lớp 10 cho năm học 2015-2016 (cao hơn năm trước 45 chỉ tiêu) nhưng nguyện vọng 1 (NV1) đăng ký đến nay lên đến 3.124 hồ sơ (năm trước là 3.066), giữ kỷ lục cả khối chuyên lẫn không chuyên hai năm nay.
(PLO) –Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển 705 chỉ tiêu vào lớp 10 cho năm học 2015-2016 (cao hơn năm trước 45 chỉ tiêu) nhưng nguyện vọng 1 (NV1) đăng ký đến nay lên đến 3.124 hồ sơ (năm trước là 3.066), giữ kỷ lục cả khối chuyên lẫn không chuyên hai năm nay.
(PLO) –Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển 705 chỉ tiêu vào lớp 10 cho năm học 2015-2016 (cao hơn năm trước 45 chỉ tiêu) nhưng nguyện vọng 1 (NV1) đăng ký đến nay lên đến 3.124 hồ sơ (năm trước là 3.066), giữ kỷ lục cả khối chuyên lẫn không chuyên hai năm nay.

 Chuyên Lê Hồng Phong  và THPT Gia Định giữ kỷ lục đăng ký NV1 vào lớp 10 - ảnh 1
HS thi vào lớp 10 năm học 2014-2015

Kế đến là trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có 370 chỉ tiêu vào lớp 10 nhưng số đăng ký NV1 là 820. Tuy nhiên, NV2 vào trường này lại cao nhất trong khối trường chuyên là 1.391 đăng ký.

Đối với các trường công lập khác, trường THPT Gia Định năm học tới nhận 900 chỉ tiêu (tăng 225 so với năm trước) nhưng số đăng ký NV1 lên đến 2.239 (cao hơn gần 300 so với năm trước).

Cao thứ 2 năm nay là trường THPT Mạc Đĩnh Chi, 855 chỉ tiêu nhưng đăng ký NV1 lên mức 2.226 đăng ký (cao hơn gần 300 so với năm trước). Kế đến là trường THPT Trần Phú, chỉ tiêu của trường là 900, số lượng đăng ký NV1 đến nay là 2.019.

Ở NV2, đăng ký cao thuộc về các trường như THPT Phạm Văn Sáng là 1.985 đăng ký (chỉ tiêu nhận 765), THPT Marie Curie là 1.956 đăng ký (chỉ tiểu là 800), THPT Nguyễn Tất Thành có 1.889 đăng ký (chỉ tiêu là 810), THPT Trần Văn Giàu nhận 1.749 đăng ký (chỉ tiêu là 900)… Hầu hết những trường này có số đăng ký ở NV1 cũng ở mức cao hơn so với chỉ tiêu.

Đối với các trường khác, chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 đều tăng so với mọi năm, trung bình từ 200-300.

 Chuyên Lê Hồng Phong  và THPT Gia Định giữ kỷ lục đăng ký NV1 vào lớp 10 - ảnh 2

Thống kê 3 nguyện vọng của một số trường THPT đến thời điểm này

Nhìn chung, năm học 2015-2016, chỉ tiêu đầu vào lớp 10 và các nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT Chuyên và không chuyên trên địa bàn TP đều tăng, thậm chí nhiều trường tăng cao so với các năm trước.

Trong khi đó, tổng số HS lớp 9 trên địa bàn TP hiện nay là 79.000 em, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TP chỉ ở mức 65.000 (tăng 3.000 chỉ tiêu so với năm trước). Điều này cho thấy tính cạnh tranh của kỳ thi tuyển sinh năm nay của HS sẽ cao hơn để có thể giành được suất vào các trường công lập.

PHẠM ANH