ĐH Tôn Đức Thắng xuất bản tạp chí tiếng Anh online
(PLO)- Chiều 22-3, Trường ĐH Tôn Đức Thắng chính thức ra mắt tạp chí Thông tin và Viễn thông. Đây là tạp chí tiếng Anh đầu tiên của Trường ĐH Tôn Đức Thắng do Nhà xuất bản Taylor & Francis (Anh quốc) xuất bản online toàn cầu. 

Tạp chí Thông tin và Viễn thông (Journal of Information and Telecomunication - JIT) là tạp chí bình duyệt quốc tế và xuất bản bài báo khoa học chất lượng cao, bao gồm tất cả khía cạnh của lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật thông tin và viễn thông. 

JIT xuất bản định kỳ bốn số/năm, mỗi số thu hút tối thiểu sáu bài báo khoa học. Chất lượng bài báo được đăng trên JIT tương đương với bài báo trên tạp chí trong danh mục SCOPUS (cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học).

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là nhà sáng lập, chủ sở hữu và là nhà tài trợ duy nhất của JIT. Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng trực tiếp bổ nhiệm tổng biên tập và Hội đồng thẩm định. Theo đó, GS Nguyễn Ngọc Thành được bổ nhiệm tổng biên tập tạp chí và TS Lê Văn Út là điều hành biên tập. JIT có mục tiêu liệt kê vào danh mục tạp chí ISI và SCOPUS trong vòng 3-5 năm kể từ ngày ra số đầu tiên. 

S Nguyễn Ngọc Thành (đứng) được bổ nhiệm Tổng biên tập tạp chí JIT
GS Nguyễn Ngọc Thành (đứng) được bổ nhiệm tổng biên tập tạp chí JIT. Ảnh: AN NHIÊN

Cùng ngày, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức khánh thành máy tính hiệu năng cao (High performance computing - HPC).

Hệ thống điện toán đại học hay Trung tâm tính toán là hệ thống đại học dưới dạng số hóa, gồm các chức năng như lưu trữ thông tin đại học, tính toán hiệu năng cao, xử lý  các yêu cầu tính toán và bài toán phức tạp trong quản trị và hoạt động đại học. Trung tâm này cũng kết nối toàn bộ hệ thống thông tin, tài nguyên và nguồn lực đại học...

Tổng vốn đầu tư cho hệ thống HPC có trị giá gần 50 tỉ đồng.

Chức năng tính toán hiệu năng cao của HPC sẽ cho phép các nhà nghiên cứu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng thực hiện các bài toán phức tạp để có thể có số bài báo công bố quốc tế tối thiểu trong năm năm (2017-2021) là 820 bài ISI - cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học.

PHONG ĐIỀN