(PL)- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp năm 2015 của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực.

 

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị để tổng kết, đánh giá một cách toàn diện những mặt được và chưa được theo các mục tiêu đã đặt ra cho kỳ thi và tuyển sinh năm 2015; tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi năm 2016 bảo đảm công bằng, tiết kiệm, giảm áp lực, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh; phương án thi cần được cân nhắc kỹ về số môn thi, thời gian thi, địa điểm thi... phù hợp.

Về công tác tuyển sinh ĐH, tiếp tục giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục ĐH; phát huy vai trò của Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam, tính liên kết, phối hợp giữa các trường ĐH trong công tác tuyển sinh.

TL