Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp đoạt giải toán học danh giá

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- Giải thưởng Ramanujan 2019 ghi nhận đóng góp nổi bật của GS Phạm Hoàng Hiệp trong lĩnh vực lý thuyết đa thế vị nói chung và cho sự tiến bộ của toán học Việt Nam nói riêng.