Mã ngành Trường ĐH Bách khoa TP.HCM gồm ba chữ số
(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố thông tin chính thức về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Kinh tế-Luật.

Trong đó, mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh của Trường ĐH Bách Khoa dùng mã gồm ba chữ số.

TS. Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa, hướng dẫn để có thông tin mã ngành/nhóm ngành, thí sinh truy cập và tham khảo thông tin chính thức tại:

Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ thituyensinh.vn. Đây là nơi cung cấp thông tin tuyển sinh công khai, chính thức với dữ liệu được cập nhật, chính xác nhất từ các trường:

Cổng thông tin tuyển sinh của Trường ĐB Bách khoa tại địa chỉ aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh"

Hoặc thông tin đăng ký tuyển sinh của Trường Đ* Bách khoa theo phụ lục văn bản đính kèm.

TS Thông lưu ý thí sinh sử dụng đúng mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh, không sử dụng mã ngành đào tạo (gồm tám số) vì Trường ĐH Bách Khoa tuyển sinh theo nhóm ngành và theo các chương trình khác nhau. “Các thí sinh điều chỉnh lại nếu đã ghi chưa đúng mã ngành/nhóm ngành và nhờ các giáo viên thu nhận hồ sơ kiểm tra nhắc nhở, tạo điều kiện cho các học sinh điều chỉnh lại phiếu đăng ký nếu đã ghi nhầm" - ông Thông nhắc nhở.

PHONG ĐIỀN