Từ 1-9, giáo viên mầm non TP.HCM được hỗ trợ tiền
(PLO)- Ngày 1-9, nghị quyết về chính sách thu hút giáo viên mầm non công lập trên địa bàn TP.HCM sẽ được thi hành.  

HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp thứ năm) đã thông qua nghị quyết về việc cho phép TP.HCM tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu trên địa bàn TP.HCM và các chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên mầm non công lập khác.

Cụ thể, hợp đồng giáo viên với mức lương 3.750.000 đồng/người/tháng/năm. Mức hỗ trợ khuyến khích đối với giáo viên mầm non có trình độ thạc sĩ là 1,5 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng/năm; ĐH 900.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm; CĐ 550.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm. Lưu ý mức hỗ trợ này không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng. 

Mức hỗ trợ tối thiểu hợp đồng đối với nhân viên nuôi dưỡng là 2 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, ngân sách TP chi 1 triệu đồng/người/tháng, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa...

HĐND TP giao UBND TP cân đối từ dự toán ngân sách TP hằng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên và thực hiện quyết toán theo số lượng chi thực tế. Thời gian thực hiện từ ngày 1-9-2017. 

KIM PHỤNG