Trường Tiểu học Tân Dân (An Lão, Hải Phòng)
Trường Tiểu học Tân Dân (An Lão, Hải Phòng)
(PLO)- UBND huyện An Lão (Hải Phòng) vừa có văn bản yêu cầu Trường Tiểu học Tân Dân phải trả lại số tiền đã thu trái quy định cho phụ huynh học sinh. 

Văn bản nêu rõ: Trên cơ sở kiểm tra xác minh của Phòng Tài chính – Kế hoạch, bước đầu đã xác định có tình trạng thu sai quy định, lạm thu tại Trường Tiểu học Tân Dân trong các năm học 2015-2016 và 2016-2017 như kiến nghị của phụ huynh học sinh với số tiền hơn 738 triệu đồng. Cụ thể, thu học thêm là hơn 562 triệu đồng, thu sinh hoạt hè, học hè hơn 120 triệu đồng, thu các hoạt động kỹ năng sống vượt quá mức hơn 55 triệu đồng.

Do vậy, huyện An Lão yêu cầu Trường Tiểu học Tân Dân phải hoàn trả số tiền hơn 738 triệu đồng cho phụ huynh trước ngày 15-11-2017. UBND xã Tân Dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc trường thực hiện việc hoàn trả.

 Về trách nhiệm của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tân Dân và các cá nhân liên quan, sau khi khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho phụ huynh học sinh, UBND huyện An Lão sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật.

 Văn bản chỉ đạo của UBND huyện An Lão cũng yêu cầu trong năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Tân Dân và các trường công lập trên địa bàn huyện phải làm rõ các khoản thu, rà soát, tổng hợp và báo cáo đầy đủ với UBND huyện. Nghiêm cấm các khoản thu không đúng với quy định, đối với các khoản thu tự nguyện, phải nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. UBND huyện sẽ xử lý nghiêm đối với các trường cố tình làm sai.

 Trước đó, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Tân Dân đã có kiến nghị gửi báo chí về việc trường này tổ chức học thêm, dạy thêm trái quy định và có những khoản thu không đúng khiến nhiều người bức xúc.

HẢI ĐƯỜNG