Ngày 18-3, nhiều khu vực ở Ninh Thuận đã được người dân và lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng sát khuẩn nhà ở, các chốt cách ly, trường học làm nơi đóng quân tạm trú... 

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận được:

Ninh Thuận tất bật phun thuốc khử trùng chống dịch COVID-19 - ảnh 1

Ninh Thuận tất bật phun thuốc khử trùng chống dịch COVID-19 - ảnh 2

Ninh Thuận tất bật phun thuốc khử trùng chống dịch COVID-19 - ảnh 3

Ninh Thuận tất bật phun thuốc khử trùng chống dịch COVID-19 - ảnh 4

Ninh Thuận tất bật phun thuốc khử trùng chống dịch COVID-19 - ảnh 5

Ninh Thuận tất bật phun thuốc khử trùng chống dịch COVID-19 - ảnh 6

Ninh Thuận tất bật phun thuốc khử trùng chống dịch COVID-19 - ảnh 7