Phong tỏa toàn bộ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu phong tỏa toàn bộ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16 ngày 31-3-2020. 

Ngày 28-1, Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị số 05/CT-Ttg về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu phong tỏa toàn bộ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16.

Phong tỏa toàn bộ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương - ảnh 1
Các yêu cầu của Thủ tướng trong Chỉ thị số 05 đối với tỉnh Hải Dương

HÀ PHƯỢNG