Phụ nữ khó phát triển sự nghiệp vì trách nhiệm gia đình
(PL)- Ngày 6-11, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội, HĐND các cấp.

Thứ trưởng, Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết Quốc hội khóa I Việt Nam chỉ có 3% nữ đại biểu nhưng đến Quốc hội khóa XIII đã có đến 24,4% nữ đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, trong HĐND cấp tỉnh, huyện và xã đều có tăng đại biểu nữ trong những nhiệm kỳ gần đây. Tuy nhiên, tỉ lệ tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp vẫn còn hạn chế.

Về nguyên nhân, các ý kiến cho rằng do phụ nữ đang gặp khó khăn giữa trách nhiệm gia đình và mục tiêu phát triển sự nghiệp; các yếu tố văn hóa, truyền thống, định kiến về giới vẫn còn tồn tại không chỉ từ xã hội, gia đình mà còn từ chính bản thân phụ nữ. Bên cạnh đó, trong quá trình bầu cử còn thiếu cơ chế pháp lý cụ thể để ràng buộc việc tăng tỉ lệ nữ đại biểu.

 VIẾT LONG