(PL)- Đó là một nội dung phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XI ngày 17-1.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội LHPN Việt Nam chung tay hưởng ứng cùng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua mà MTTQ Việt Nam đang tập trung. Đó là các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đối với việc thực hiện phong trào “5 không 3 sạch” của Hội LHPN Việt Nam, ông Nhân cho rằng nên có sự kết nối để giữ giữa cái cũ và cái mới. Trong đó hướng tới những mục tiêu cụ thể gia đình có hai con, có thu nhập khá, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc trong gia đình...

CHÂN LUẬN - ANH VŨ