Ngày 5-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký ban hành Quyết định về việc chấm dứt thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND và Công văn số 4232/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 từ 6 giờ ngày 6-9.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện, thị xã, TP trên địa bàn chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn sớm đưa các hoạt động của đời sống xã hội trở lại trạng thái “bình thường mới”; đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục áp dụng biện pháp phòng chống dịch cơ bản để người dân chung sống an toàn, chiến đấu trường kỳ với đại dịch COVID-19.

Cụ thể, người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, dần hình thành nếp văn hóa này trong điều kiện có dịch bệnh; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Hạn chế tụ tập đông người ở ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; khai báo y tế điện tử và cài đặt, sử dụng phần mềm truy vết Bluezone.

Ngành chức năng chủ động chuẩn bị kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh tại cơ sở y tế, cơ quan, trường học, chợ, những nơi có lượng lao động lớn…

Trong trường hợp xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới, các cơ quan liên quan sẳn sàng kích hoạt ngay các quy trình phòng chống dịch, quyết liệt khoan vùng gọn, dập dịch nhanh, không để lây lan ra cộng đồng.