Trước đó, qua kiểm tra hậu mãi sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam (có địa chỉ tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM), Phòng Quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý dược phát hiện ba sản phẩm mỹ phẩm của công ty này nhập khẩu và lưu thông có tên, công thức sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Theo đó, Cục đã ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với ba sản phẩm: Thứ nhất là nhãn hàng Phytomer, có tên sản phẩm ghi trên phiếu công bố là Gommge Corps Tonifant Aux Cristaux De Sels Marins. Thứ hai là nhãn hàng Evdafor với tên sản phẩm ghi trên phiếu công bố là Whisky Men Silver-Eau de toilette và nhãn hàng Roberto Vizzari, với tên sản phẩm ghi trên phiếu công bố là Vizzari White Women-Eau de parfum.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên, đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng mỹ phẩm không đáp ứng quy định.