Giải đặc biệt năm nay thuộc về bộ sách Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long do GS-VS Đặng Vũ Khiêu và cố GS-VS Vũ Tuyên Hoàng đồng chủ tịch hội đồng biên soạn (Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin, xuất bản năm 2008).

Hai tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và Bệnh học tim mạch của tác giả Phạm Nguyễn Minh đoạt giải vàng.

Ban tổ chức cũng trao chín giải bạc, 15 giải đồng, 11 giải khuyến khích cho các cuốn sách tham dự và ba giải vàng cho giải sách đẹp.

BẢO PHƯỢNG