Làm được điều đó là vì họ hy sinh giá vé để thu lại bằng các khoản khác. Chẳng hạn như hàng không phối hợp với các trung tâm mua sắm, khu du lịch… Hay chính nhà nước có chính sách thu phí doanh nghiệp du lịch, rồi dùng khoản này trả cho hàng không để họ giảm giá vé máy bay xuống. Đó là cách làm tổng thể.

Muốn làm được điều này đòi hỏi nhiều người, nhiều ngành ngồi lại với nhau. Từ doanh nghiệp, công an, quản lý nhân sự, quản lý người địa phương, hay bưu chính viễn thông… Bản thân những người quản lý hoặc người đưa ra định hướng phát triển chưa nhìn thấy bức tranh tổng thể. Tốt nhất chúng ta học các nước phát triển và cần sự tư vấn của các chuyên gia trên thế giới.

Nói như vậy không có nghĩa không có chỗ làm tốt. Đáng tiếc là số chưa làm được lại chiếm tỉ lệ cao hơn. Hiện nay Việt Nam còn nhiều tiêu cực như tour du lịch ăn chia phần trăm với các nhà hàng. Nhà hàng khi phải ăn chia phần trăm với công ty du lịch thì họ lại tận thu bằng cách “chặt” lại du khách. Nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ mua tại vùng sản xuất mà đắt hơn khi ra Hà Nội mua… Chính những tiêu cực đó làm mất đi sự thoải mái đa dạng trong du lịch.

Bản thân du lịch là tự do dù đi theo tour cũng là tự do. Hãy tạo ra sự lựa chọn cho khách hàng. Vấn đề làm sao khách hàng thoải mái, khi thoải mái họ sẵn sàng chi tiêu.

NGA SƠN