Xây dựng đô thị Cái Tắc đạt tiêu chí đô thị loại lV

Theo đánh giá, tính đến cuối năm 2020, đô thị Cái Tắc còn 2/5 tiêu chí chưa đạt yêu cầu của đô thị loại IV, tương ứng với 45/59 tiêu chuẩn đạt được. Trong đó có 23 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 22 tiêu chuẩn đạt yêu cầu nhưng cần nâng chất và 14 tiêu chuẩn chưa đạt yêu cầu của đô thị loại IV.

Trong Kế hoạch, Hậu Giang đề ra mục tiêu đến năm 2025, đô thị Cái Tắc phải đạt 55 tiêu chuẩn. Trong đó, 10 tiêu chuẩn phải phấn đấu đạt được là: công trình văn hóa cấp đô thị; công trình thể dục, thể thao đô thị; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; diện tích nhà ở bình quân đầu người; tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt chuẩn; dân số khu vực nội thành, nội thị; mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích xây dựng đô thị; cơ sở y tế; cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị và công trình kiến trúc tiêu biểu.

Xây dựng đô thị Cái Tắc đạt tiêu chí đô thị loại lV  ảnh 1
Thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU ANH

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đô thị Cái Tắc trở thành đô thị loại IV, UBND tỉnh Hậu Giang giao UBND huyện Châu Thành A chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp xây dựng kế hoạch chi tiết và phải có lộ trình chi tiết, cụ thể hằng năm để thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Cạnh đó, lập kế hoạch, đề xuất thứ tự các công trình ưu tiên đầu tư nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, tạo được sức lan tỏa, thu hút các nguồn vốn khác để đầu tư. Trong đó, quan tâm ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng nhằm chỉnh trang đô thị, thu hút dân cư cho đô thị Cái Tắc theo tiêu chí của đô thị loại IV.

UBND tỉnh cũng đề nghị Sở GTVT tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề nghị Trung ương sớm triển khai các dự án đầu tư phát triển tuyến đường trên địa bàn có liên quan đến xây dựng và phát triển đô thị Cái Tắc.

Đặc biệt đề xuất, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp đầu tư tuyến tránh quốc lộ 61 đoạn qua thị trấn Cái Tắc và kế hoạch phát triển các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện đi qua đô thị Cái Tắc, các tuyến đường nội ô đô thị Cái Tắc theo hướng đồng bộ và hoàn chỉnh.