Xây kè chứa 3 triệu m3 bùn cát nạo vét Vĩnh Tân

Ngày 2-5, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT liên quan đến chủ trương đầu tư công trình kè chứa vật chất nạo vét từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Theo đó, giao Sở NN&PTNT căn cứ các ý kiến góp ý của các bộ, ngành có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư công trình kè tạo bãi chứa vật chất nạo vét tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt khi có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư công trình.

Để chứa vật chất nạo vét từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, UBND tỉnh Bình Thuận dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống kè với chiều dài 4.950 m, cao trình đỉnh kè + 3,0 m, cao trình san lấp + 2,5 m, diện tích san lấp sau khi xây dựng kè là 55 ha, khối lượng san lấp 2,94 triệu m3.

Công trình đảm bảo tạo được bãi đủ chứa khối lượng vật chất nạo vét còn lại từ khu vực cảng chuyên dùng của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Vị trí công trình tại bờ biển của hai thôn Vĩnh Hưng, Vĩnh Tiến thuộc xã Vĩnh Tân và vùng bờ biển các khu phố 13, 14 thuộc thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.Tổng mức đầu tư dự kiến 456 tỉ đồng.

Về nguồn vốn và trình tự thực hiện: UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, cân đối nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn thu vượt thuế nhập khẩu năm 2017 tại cảng Vĩnh Tân (thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận), nguồn từ các chủ đầu tư có khối lượng nạo vét vật chất trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân hoặc từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ TN&MT cũng đã có công văn xin ý kiến các bộ: NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xem xét kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận về chủ trương đầu tư công trình kè tạo bãi chứa vật chất nạo vét tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Đến nay, Bộ TN&MT đã nhận được ý kiến phản hồi đồng ý của tất cả các bộ. Trên cơ sở các ý kiến này, Bộ TN&MT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định: Đồng ý chủ trương xây dựng công trình kè tạo bãi chứa vật, chất nạo vét, kết hợp chống xói lở bờ biển theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện đúng trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan đối với việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành có liên quan tại các văn bản nêu trên và bổ sung, làm rõ đề xuất chủ trương đầu tư với các nội dung sau: Đánh giá tình hình phát sinh vật, chất nạo vét tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và các khu vực khác trên địa bàn tỉnh, từ đó có giải pháp tổng thể để xử lý vật, chất nạo vét đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Làm rõ cơ sở khoa học trong việc đề xuất giải pháp xây dựng kè tạo bãi chứa, đặc biệt cần dự báo cụ thể tác động môi trường, kinh tế-xã hội, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, rủi ro trong quá trình triển khai dự án.

UBND tỉnh Bình Thuận cần nghiên cứu, so sánh nhiều phương án để xác định phương án tối ưu, tổng thể nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường. Hiệu quả kinh tế-xã hội của công trình kè cũng cần được phân tích, định lượng; làm rõ chi phí, lợi ích về kinh tế-xã hội, môi trường để làm căn cứ xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

Phương án đầu tư công trình kè tạo bãi chứa vật, chất nạo vét do UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất cần được Bộ Công Thương thống nhất với các chủ đâu tư tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, vì theo Bộ Tài chính, việc đề xuất sử dụng vốn vượt thu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 và nguồn thu dự phòng ngân sách Trung ương là không phù hợp.

Đối với nguồn vốn từ các nhà đầu tư có khối lượng nạo vét trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (trong trường hợp các nhà đầu tư thống nhất phương án công trình kè tạo bãi chứa vật, chất nạo vét), đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng phương án phân bố chi phí cho các nhà đầu tư hỗ trợ vốn xây dựng công trình kè.

Như đã đưa tin, ngày 23-6-2017, Bộ TN&MT cấp phép cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được nhận chìm 1 triệu m3 vật liệu nạo vét từ vũng quay tàu xuống biển gần khu vực bảo tồn Hòn Cau.

Sau khi bị các nhà khoa học và báo chí phản ứng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của ông về phương án không nhận chìm 1 triệu m3 vật chất nạo vét từ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 theo phương án đề xuất của Bộ TN&MT, điều chỉnh các nội dung về bảo vệ môi trường theo quy định để bảo vệ môi trường cho khu vực này.

Sau đó UBND tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị các cơ quan trung ương nghiên cứu, sử dụng vật chất nạo vét vào việc san lấp mặt bằng, lấn biển, chống xói lở bờ biển và các dự án phát triển hạ tầng khác đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm