Cách tính lệ phí trước bạ khi đi đăng ký xe máy
(PLO)- Xe máy sẽ có mức thu lệ phí trước bạ là 2%, riêng xe máy ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
Hỏi:
Tôi có mua một chiếc mô tô mới. Xin hỏi về cách tính phí trước bạ khi đăng ký xe được tính như thế nào?
Nguyễn Văn Minh (Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương)
Trả lời:
Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Đối tượng chịu lệ phí trước bạ của Nghị định 140/2016/NĐ-CP: Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).
Như vậy theo quy định trên thì xe máy là một trong những đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ.
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì mức thu phí trước bạ đối với xe máy là 2%.
Riêng xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.
Như vậy, theo quy định trên, xe máy sẽ có mức thu lệ phí trước bạ là 2%, riêng xe máy ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 thì áp dụng mức 1%; trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ là 2% sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở thì nộp với mức 5%.
Cụ thể cách tính: Số tiền lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ X Mức thu lệ phí trước bạ.
LÊ HUY