Mất biên bản vi phạm giao thông, làm sao đóng phạt?

Hỏi:
Khi lưu thông trên đường, tôi có vi phạm giao thông với lỗi chạy quá tốc độ. CSGT có lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và giữ giấy tờ xe của tôi. Sau đó, tôi đã làm mất biên bản xử phạt.
Xin hỏi, tôi phải làm thế nào để nộp phạt và lấy lại giấy tờ xe? Việc nộp phạt trể hẹn có bị phạt?
Thu An (Từ Liêm, Hà Nội)
Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.
Trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm hành chính; để nộp phạt và lấy lại giấy phép lái xe thì người làm mất phải có đơn cam đoan và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.
Theo quy định của khoản 1 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, nếu bạn không thực hiện nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.
Vậy thời gian quá hạn tối đa là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, sau thời điểm này thì bạn sẽ phải nộp cho kho bạc Nhà nước.
Số tiền nộp phạt = tổng số tiền phạt chưa nộp + (tổng số tiền phạt chưa nộp x 0,05% x số ngày trễ).