Khi nào cảnh sát giao thông được hóa trang tuần tra?
(PLO)- Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang quy định tại khoản 1 Điều này.

Hỏi:

Tôi có nghe một số tài xế nói về việc cảnh sát giao thông (CSGT) được quyền hóa trang để tuần tra, kiểm soát. Xin hỏi việc CSGT hóa trang khi tuần tra, kiểm soát được pháp luật quy định như thế nào?

(Thienannguyen@...)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BCA, việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang của CSGT được quy định như sau:

1. Các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

- Hóa trang sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Đấu tranh phòng, chống tội phạm; khi tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

2. Thẩm quyền quyết định tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

Khi nào cảnh sát giao thông được hóa trang tuần tra? - ảnh 1
CSGT chỉ được hóa trang khi có kế hoạch. Ảnh: Báo Nghệ An

- Cục trưởng Cục CSGT, giám đốc công an cấp tỉnh trở lên quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang quy định tại khoản 1 điều này;

- Trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT, trưởng phòng CSGT, trưởng công an cấp huyện quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều này.

3. Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

- Phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 điều này phê duyệt. Nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp thực hiện, lực lượng, phương thức liên lạc, thời gian, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để tuần tra, kiểm soát;

- Tổ tuần tra, kiểm soát phải bố trí một bộ phận cán bộ trong tổ để hóa trang (mặc thường phục) thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình trật tự giao thông, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật;

Bộ phận hóa trang và bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai trong một tổ tuần tra, kiểm soát phải giữ một khoảng cách thích hợp bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Nghiêm cấm lạm dụng việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để sách nhiễu, gây phiền hà, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

LÊ HUY ghi