Xử nghiêm cán bộ tiếp tay phá hoại nền sản xuất

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng ngoài việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ thì cần tổ chức ra quân thường xuyên, điều tra để nắm bắt quy luật và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, từ đó có biện pháp ngăn chặn, triệt phá hiệu quả. 

Ngoài ra, “phải tăng cường nâng cao năng lực trách nhiệm, trau dồi phẩm chất đạo đức để miễn nhiễm trước các cám dỗ vật chất mà các đối tượng buôn lậu đưa ra để lôi kéo cán bộ làm nhiệm vụ. Trong đó, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể của từng lực lượng để xác định trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ và xảy ra tiêu cực”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bị bắt vì đem vàng giả đi lừa

Bị bắt vì đem vàng giả đi lừa

(PLO)- Một thanh niên Tây Ninh vừa bị bắt quả tang dùng vàng giả đến tiệm kim hoàn đánh tráo lấy vàng thật. Đây có vẻ không phải là vụ lừa đảo đầu tiên của anh ta.