Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM

(Từ 13-3 đến 18-3)

 Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 13-3:

Sáng: Luật sư (LS) HOÀNG TIẾN LƯU (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất).

Chiều: LS NGUYỄN HUYỀN BÍCH (dân sự, hình sự).

Thứ Ba, 14-3:

Sáng: LS NGUYỄN BẢO TRÂM (dân sự, hình sự, tố tụng, kinh tế).

Thứ Tư, 15-3:

Sáng: LS PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Năm, 16-3:

Sáng: LS NGUYỄN MINH TRÍ (dân sự, hình sự).

Thứ Sáu, 17-3:

Sáng: LS PHÙNG THỊ HÒA (hình sự, dân sự, nhà đất).

Thứ Bảy, 18-3:

Sáng: LS ĐẶNG VĂN YÊM (nhà đất, dân sự).

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

(Từ ngày 13 đến ngày 17-3)

(Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ)

* Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM

Thứ Hai, 13-3:

Sáng: Các LS BÙI QUANG CẢNH, BÙI THỚI VINH, BÙI TIẾN LONG.

Chiều: TGV HUỲNH TẤN ĐẠT; Các LS NGUYỄN THỤY ANH, CHU VĂN HƯNG.

Thứ Ba, 14-3:

Sáng: TGV NGUYỄN THANH GIANG; Các LS HUỲNH KHẮC THUẬN, CAO SỸ NGHỊ.

Chiều: Các LS TRẦN VÂN LINH, CAO THỊ LOAN, NGUYỄN KHẮC TRUNG HIÊN.

Thứ Tư, 15-3:

Sáng: TGV TRẦN MINH HUỆ; Các LS HỒ THỊ PHƯƠNG LAN, ĐẶNG VĂN BÌNH.

Chiều: TGV TRẦN MINH LỘC; Các LS BÙI QUANG LIÊM, ĐINH VĂN LƯƠNG.

Thứ Năm, 16-3:

Sáng: TGV BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG; Các LS HOÀNG CÔNG KHANH, ĐỖ THỊ THANH TÂM.

Chiều: Phó Giám đốc - TGV LÊ MINH PHÚC; Các LS ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, HUỲNH PHƯỚC HIỆP.

Thứ Sáu, 17-3:

Sáng: Giám đốc - TGV NGUYỄN MINH CHÁNH (Tiếp dân - Tư vấn), Các LS  LƯ QUANG VINH, NGUYỄN HUYỀN BÍCH.

Chiều: TGV TRẦN MINH HUỆ; Các LS NGÔ LỆ QUỲNH, HOÀNG TIẾN LƯU.

                                                                                              

* Địa điểm: Toà án nhân dân TPHCM, 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

 

Thứ Hai, 13-3:

Sáng: LS VŨ ANH TUẤN

Thứ Ba, 14-3:

Sáng: TGV TRẦN MINH LỘC.

Thứ Tư, 15-3:

Sáng: Phó Giám đốc - TGV HUỲNH TẤN ĐẠT.

Thứ Năm, 16-3:

Sáng: TGV NGUYỄN THANH GIANG.

Thứ Sáu, 17-3:  

 Sáng: Phó Giám đốc - TGV LÊ MINH PHÚC.