12 lần giảm giá liên tục, giá xăng chỉ còn 17.800 đồng/lít

12 lần giảm giá liên tục, giá xăng chỉ còn 17.800 đồng/lít ảnh 1

Giá xăng đã 12 lần liên tục giảm giá từ 25.640 đồng/lít về mức 17.880 đồng/lít. Ảnh: HTD

Dưới đây là thống kê 12 lần giá xăng giảm trong năm 2014:

_ Ngày 28/7, xăng lần đầu tiên giảm giá trong năm với mức 330-350 đồng/lít.  Trong đó, xăng RON 92 giảm 330 đồng /lít từ 25.640 đồng/lít còn 25.310 đồng/lít.

_ Ngày 7/8, lần thứ hai xăng giảm giá theo chu kỳ với mức 500 đồng/lít. Xăng RON 92 giảm từ 25.310 đồng/lít còn 24.810 đồng/lít.

_ Ngày 18/8, xăng lần thứ 3 giảm giá 600 đồng/lít về mức 24.210 đồng/lít (RON 92)

_ 12 giờ trưa ngày 29/8, xăng lại giảm 470 đồng/lít. Mức giá mới của xăng RON 92 là 23.740 đồng/lít.

_ Đến ngày 9/9, xăng tiếp tục giảm 30 đồng lít về mức 23.710 đồng/lít với xăng RON 92.

_ Chiều ngày 30/9, xăng RON 92 và 95 giảm nhẹ 150 đồng/lít về mức 23.560 đồng/lít (RON 92) và 24.160 đồng/lít (RON 95)

_ 12 giờ trưa ngày 13/10, xăng lại giảm 670 đồng xuống còn 22.890 đồng/lít (RON 92) và 23.490 đồng/lít  (RON 95)

_ Từ 18 giờ ngày 23/10, giá xăng tiếp tục giảm 550 đồng/lít, từ mức 22.890 đồng/lít xuống chỉ còn 22.340 đồng/lít (RON 92)

_ 11 giờ sáng (7/11), xăng lần thứ 9 liên tục giảm giá khi rẻ thêm 950 đồng/lít. Giá xăng RON 92 chỉ còn 21.390 đồng/lít từ mức 22. 340 đồng/lít.

_ Từ 11 giờ (22/11), xăng lần thứ 10 giảm giá. Giá xăng RON 95 và RON 92 cùng giảm mạnh 1.140 đồng/lít về mức 20.850 đồng/lít (RON 95) và 20.250 đồng/lít (RON 92).

_ Từ 13 giờ trưa (6/12), với mức giảm 320 đồng/lít, lần đầu tiên trong năm giá xăng dưới mức 20.000 đồng/lít. Cụ thể RON 92 còn 19.930 đồng/lít, xăng RON 95 còn 20.530 đồng/lít. Đây cũng là lần thứ 11 liên tiếp xăng giảm giá.

_ 15 giờ chiều (22/12), xăng lần thứ 12 liên tiếp giảm giá với mức kỷ lục từ trước đến nay 2.050 đồng/lít. Xăng RON 92 còn 17.880 đồng/lít, RON 95 còn 18.480 đồng/lít.