2 giấy tờ phải lấy khi nghỉ việc để lãnh tiền bảo hiểm

0:00 / 0:00
0:00

Luật Việc làm 2013 quy định, để được nhận trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc, NLĐ phải nộp hồ sơ về trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng.

Thành phần hồ sơ bao gồm đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu, giấy tờ chứng minh đã nghỉ việc, sổ BXHH, CMND/CCCD. 

Theo quy định, khi người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chốt số đến tháng đóng BHXH cuối cùng và thực hiện một số thủ tục khác. Nhưng trên thực tế, không phải NSDLĐ nào cũng làm đúng và người lao động nào cũng nắm quyền lợi của mình dẫn đến khi cần mới tá hỏa vì không có giấy tờ.

Chính vì vậy, để nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, người lao động nên chủ động làm việc với NSDLĐ để lấy sổ BHXH và giấy tờ chứng minh đã nghỉ việc.

Tùy từng trường hợp mà giấy tờ chứng minh đã nghỉ việc có thể là một trong các giấy tờ sau:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

- Quyết định thôi việc.

- Quyết định sa thải.

- Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

- Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động.

- Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định người lao động khi chấm dứt hợp đồng (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt trái pháp luât hoặc nghỉ hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng) mà đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, người có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.