4 nghề phải báo trước ít nhất 120 ngày khi nghỉ việc

Từ 1-1-2021, Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 chính thức có hiệu lực, thay thế cho BLLĐ 2012.

Một trong những điểm mới của BLLĐ 2019 là quy định về thời gian người lao động, người sử dụng lao động phải báo trước khi muốn đơn phương chấm dứt hợp động với bên còn lại.

Trong đó, theo điểm d khoản 1 Điều 35 và điểm d khoản 2 Điều 36 của BLLĐ 2019, đối với các ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ được Chính phủ hướng dẫn chi tiết.

Ngày 14-12 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020 (có hiệu lực 1-2-2021) hướng dẫn chi tiết một số quy định tại BLLĐ 2019.

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 145/2020 đã đưa ra hướng dẫn cụ thể ngành, nghề, công việc đặc thù và thời gian phải báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với các ngành nghề trên.

Cụ thể, ngành, nghề, công việc đặc thù gồm:

- Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay.

- Người quản lý doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

- Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài;

- Trường hợp khác do pháp luật quy định.

Đối với các ngành, nghề, công việc đặc thù nêu trên khi người lao động, người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm đứt hợp đồng thì phải báo trước một khoảng thời gian sau:

- Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên.

- Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Nhận tiền chuyển nhầm vào tài khoản không trả, bị xử lý sao?

Nhận tiền chuyển nhầm vào tài khoản không trả, bị xử lý sao?

(PLO)-  Pháp luật quy định như thế nào khi người nhận cố tình không trả lại số tiền mà người khác vô tình chuyển nhầm vào tài khoản của mình như một trường hợp bạn đọc đã phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM? Để tìm hiểu về vấn đề này, chuyên mục Nhận Định đã có cuộc trao đổi với Luật sư Đinh Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM về những vấn đề pháp lý xoay vụ việc này.