Từ khóa:

#đơn phương chấm dứt hợp đồng
Tìm thấy 17 kết quả
Khi trường học chọn cách quay lưng với học trò

Khi trường học chọn cách quay lưng với học trò

(PLO)- Học sinh bị buộc phải chuyển trường, trường học có thể chẳng ảnh hưởng nguồn thu nhưng lòng tin vào sứ mạng giáo dục của phụ huynh và xã hội dành cho ngôi trường ấy liệu có còn nguyên vẹn?
Bị đuổi việc, biết níu áo ai?

Bị đuổi việc, biết níu áo ai?

(PL)- Công ty này hỗ trợ tuyển dụng lao động thử việc cho công ty kia. Bị cho nghỉ việc, người lao động không biết níu áo ai…