70 suất học tiếng Anh miễn phí cho thủ và á khoa ĐH

Theo đó, 20 suất học bổng toàn phần sẽ dành cho thủ khoa và 50 suất bán phần cho á khoa để học Tiếng Anh trong vòng một năm tại tất cả các cơ sở của Hệ thống Anh ngữ Việt Mỹ VATC ở TP.

Học bổng này chỉ áp dụng cho tất các thủ khoa và á khoa của tất cả các ngành học nhưng phải có điểm thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) hoặc 28 điểm trở lên cho ba môn với một môn nhân đôi. Những bạn đủ điều kiện có thể đến đăng ký ngay từ bây giờ để được cấp học bổng. Danh sách sẽ được phía trung tâm công bố trước ngày 15-9, đây cũng là ngày chương trình bắt đầu được giảng dạy.

Ngoài ra, nếu muốn đi du học tại Mỹ, các bạn cũng có thể nộp hồ sơ để được xem xét cấp học bổng toàn phần tại ĐH Broward College Việt Nam theo hệ hai năm, sau đó chuyển tiếp sang Hoa Kỳ để hoàn thành chương trình cử nhân bốn năm.