Ai phát hiện Minh báo ngay cho cơ quan CSĐT CATPHCM, ĐT: 08-38656180 hoặc cơ quan công an gần nhất.

  
Theo K.T (CATP)