Khó có thể xảy ra khan hiếm hàng tết

Khó có thể xảy ra khan hiếm hàng tết

(PLO)- “Qua khảo sát thực tế cho thấy sản lượng hàng hóa của doanh nghiệp thành phố và các tỉnh có mối hợp tác với thành phố, dư khả năng cung ứng cho thị trường...