18 số điện thoại đường dây nóng GTVT dịp lễ Quốc khánh 2-9

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Ngày 30-8-2018, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố 18 số điện thoại đường dây nóng cho người dân để phản ánh tình trạng nhồi nhét dịp lễ Quốc khánh 2-9.