Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hơn ba năm. Đầu tháng 10, tôi đã nghỉ việc và có nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM. Tuy nhiên, đến ngày nhận quyết định, tôi lại quên và đến hôm nay tôi vẫn chưa nhận trợ cấp thất nghiệp.

Cho tôi hỏi trường hợp người lao động (NLĐ) đã nộp hồ sơ nhưng không nhận trợ cấp thất nghiệp thì có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trước đó không?

Bạn đọc Văn Công, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Tại Điều 9 Thông tư 28/2015 của Bộ LĐ-TB &XH quy định NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BHTN làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo nếu thuộc một trong bốn trường hợp sau:

Thứ nhất, NLĐ không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, NLĐ không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Thứ ba, NLĐ có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu).

Thứ tư, NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp:

- Tìm được việc làm;

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

 - Bị tòa án tuyên bố mất tích;

- Bị tạm giam;

- Chấp hành hình phạt tù.

Như vậy, trường hợp của bạn do không nhận quyết định và chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng BHTN trong ba năm sẽ cộng dồn và được giải quyết ở lần thất nghiệp sau.