Tôi ở Bình Định. Nhà tôi có chín người ở trên một mảnh đất rất rộng đã mấy chục năm rồi.

Thế nhưng khi làm giấy đỏ thì địa chính chỉ ghi có 200 m2. Nay tôi có thể làm lại giấy đỏ đối với toàn bộ phần đất mà mình đang ở hay không?

Quốc Cường

Luật sư TRẦN THỊ MIỀN trả lời: Thư bạn nêu không rõ nên chúng tôi xin cung cấp cho bạn một số thông tin pháp luật liên quan để bạn dựa trên cơ sở đó thực hiện. Theo khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ theo quy định nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước 15-10-1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Cũng theo khoản 1 Điều 83 luật này, đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Đối với phần diện tích đất mà lâu nay vẫn sử dụng nhưng chưa được UBND cấp huyện chính thức công nhận trên giấy đỏ, gia đình bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận để được xem xét, giải quyết cụ thể.

Ghi nợ tiền sử dụng đất

Gia đình tôi đang làm giấy tờ nhà đất nhưng theo ước tính của gia đình thì có thể chúng tôi phải đóng đến mấy trăm triệu đồng tiền sử dụng đất. Muốn ghi nợ khoản tiền này, chúng tôi phải làm sao?

hoanghai22@...

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Theo khoản 8 Điều 2 Nghị định 120/2010 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004), hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định mà chưa có khả năng tài chính để nộp có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận. Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là năm năm. Sau năm năm mà chưa trả hết nợ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

TP ghi