Tuần lễ có chủ đề “Tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Nội dung chính của Tuần lễ ATVSLĐ&PCCN là tăng cường trách nhiệm và sự chủ động của doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện nghiêm các văn bản, quy định về phòng, chống cháy nổ và an toàn lao động.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết năm 2012 cả nước xảy ra gần 6.800 vụ tai nạn lao động làm gơn 600 người chết; gây thiệt hại về tài sản là 11 tỉ đồng; tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động gần 86.000 ngày. Bên cạnh đó còn xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản. Nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng này là do chủ sử dụng lao động, người lao động còn chủ quan.

NT